Lữ đoàn 101: Kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới

HQ Online -

Từ 17 đến 20/5, tại Khánh Hòa, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra kết thúc các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 và trung đội trưởng, tiểu đội trưởng trực tiếp huấn luyện.

Chiến sĩ thực hành ném lựu đạn

Qua kiểm tra, cơ bản các chiến sĩ đều nắm vững kỹ năng, thuần thục yếu lĩnh, động tác, thao tác đúng kỹ thuật, vận dụng các tư thế vận động chính xác.

Chiến sĩ thuần thục yếu lĩnh, động tác bắn

Chỉ huy Lữ đoàn đã kịp thời chỉ đạo 2 tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới làm tốt mọi công tác chuẩn bị, giáo dục, quán triệt cho bộ đội chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, bình tĩnh, tự tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả: Bắn súng đạt Khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt Giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.                                                                                                                                                                                                                                                          Tin, ảnh: Hữu Mùi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn