Kiểm tra, nắm tình hình công tác quân nhu tại Vùng 2

HQ Online -

Ngày 30/11, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn công tác của Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần do Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình công tác quân nhu năm 2022 tại Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Đỗ Văn Hậu quán triệt nội dung kiểm tra

Sau khi nghe Phòng Hậu cần Vùng 2 báo cáo kết quả công tác bảo đảm quân nhu năm 2022, Cục Quân nhu đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DKI và cơ quan Vùng trên các nội dung: Kết quả cung ứng, giá, chất lượng, định lượng lương thực, thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chế biến món ăn, duy trì chế độ, nền nếp quy định ngành; sử dụng, quản lý quân trang và trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; huấn luyện, xây dựng ngành; triển khai sử dụng hệ thống văn kiện quân nhu, sổ sách, bảng biểu; công tác tăng gia sản xuất...

Đoàn kiểm tra đánh giá: Công tác quân nhu của Vùng 2 đã có nhiều đổi mới, nhất là phát huy có hiệu quả hội đồng giá nhằm quản lý chặt chẽ giá các mặt hàng phục vụ đời sống bộ đội. Đơn vị tích cực cải tiến, chế biến các món ăn và đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Hệ thống sổ sách, kho tàng, thực phẩm dự trữ SSCĐ được đảm bảo tốt…

Đoàn kiểm tra thực đơn tuần tại bếp cơ quan Vùng

Đoàn công tác yêu cầu Vùng 2 tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý và sử dụng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm giữ tốt, dùng bền; thường xuyên duy trì nghiêm lượng vật chất quân trang cho nhiệm vụ SSCĐ; đẩy mạnh phát triển tăng gia sản xuất, chăn nuôi; tích cực cải tiến, chế biến món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; bảo đảm tốt quân trang cho đón nhận chiến sĩ mới năm 2023 và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan vào đơn vị.

Tin, ảnh: Chí Cường, Văn Hùng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn