Học viện Hải quân: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Đại tá PHẠM VĂN LUYỆN
Chính uỷ Học viện Hải quân

 

Ngày 26-4-1955, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập trường Huấn luyện Bờ bể, để huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên sông, biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Hải quân (HVHQ) ngày nay. 62 năm qua, HVHQ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, góp phần tạo nguồn lực xây dựng Quân chủng chính qui, hiện đại.
 

Những ngày đầu thành lập, Nhà trường chỉ có 15 cán bộ, giáo viên, với cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh hoạt, học tập và đời sống vô cùng khó khăn. Nhưng với lòng yêu nước, yêu biển, đảo, cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu xây dựng, chiến đấu của Quân đội. Chỉ sau 3 tháng, Nhà trường đã hoàn thành khóa học đầu tiên, học viên tốt nghiệp ra trường tiếp nhận 20 thuyền máy, ca nô, thành lập 2 thủy đội “Sông Lô” và “Bạch Đằng” thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven biển, bảo vệ nhân dân. Đây là nền móng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay.

Giờ học thực hành ở Trung tâm mô phỏng Học viện Hải quân. Ảnh: Trọng Thiết

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà trường đã huấn luyện và bổ sung hơn 3 nghìn cán bộ, nhân viên kỹ thuật để tham gia chiến đấu ở các đơn vị. Hàng trăm cán bộ, giáo viên, học viên thực tập tại đơn vị đã trực tiếp tham gia chiến đấu ở các chiến trường như: Đông Hà, Cửa Việt, tham gia rà phá thủy lôi do địch phong toả khu vực Cảng Hải Phòng. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, cán bộ, học viên khóa 14 đã trực tiếp tham gia chiến đấu, cùng với các lực lượng giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1988, khi tình hình quần đảo Trường Sa phức tạp, hàng ngàn lượt cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường tham gia chuyển tải hàng vạn tấn hàng ra xây dựng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, HVHQ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy-học; gắn giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) với nghiên cứu khoa học (NCKH); tổ chức nghiên cứu, biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu có giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng, Quân đội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, HVHQ phấn đấu thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau: Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của Học viện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, làm cho mọi thành viên trong Học viện có nhận thức sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ, đối tượng và đối tác trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học viên trao đổi trong giờ học nhóm. Ảnh: Trọng Thiết

Học viện tiếp tục đổi mới công tác GD-ĐT, NCKH, tập trung hoàn thiện mục tiêu đào tạo gắn với đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy-học. Thực hiện tốt phương châm: Chuyển mạnh từ chủ yếu truyền đạt kiến thức, sang kết hợp truyền đạt kiến thức với phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện của người học; đổi mới, hoàn thiện mục tiêu đào tạo, xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và công tác kiểm tra đánh giá kết quả theo yêu cầu của thực tiễn đơn vị. Phát triển quy mô đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, ngành học.

Xây dựng HVHQ trở thành đơn vị mẫu mực về "Chính quy, quản lí bộ đội và bảo đảm an toàn". Tăng cường huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của các lực lượng; gắn huấn luyện chiến đấu với GD-ĐT, gắn nhà trường với đơn vị. Khai thác hiệu quả các trang thiết bị và hệ thống mô phỏng hiện đại phục vụ công tác huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Quân chủng để huấn luyện học viên sát thực tế, nhằm nâng cao chất lượng đầu ra.

Nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, chất lượng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác… Các cơ quan, đơn vị chú ý đổi mới công tác giáo dục chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên giữ vững định hướng chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết kỷ luật, dạy tốt học tốt”, cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viên đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, xây dựng Học viện Hải quân trở thành trung tâm GD-ĐT, NCKH trọng điểm của Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Quân chủng Hải quân.
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn