Học viện Hải quân: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác tài chính

HQVN -

Những năm vừa qua, ngành Tài chính Học viện Hải quân đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ TSVM, Học viện VMTD, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Tài chính đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các ngành chức năng tiến hành lập, phân bổ dự toán ngân sách hợp lý, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chi tiêu theo đúng nguyên tắc, thủ tục của ngành Tài chính Quân đội. Từ những tham mưu của Ban Tài chính về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, Học viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình hành động của các cấp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, Học viện tiến hành phân bổ và tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo đúng trình tự quy định, tạo thuận lợi cho việc chi tiêu, sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ.

 

Giao ban chuyên môn ở Ban Tài chính Học viện Hải quân. Ảnh: Xuân Vũ

Học viện thành lập Hội đồng giá để thẩm định việc sử dụng kinh phí chi tiêu mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị có giá trị… Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí đều thông qua Hội đồng giá xem xét, đảm bảo đầy đủ thủ tục từ khâu báo giá, khảo sát giá, ký kết hợp đồng mua bán đúng theo quy định. Việc giao nhận hàng hóa, thanh toán, chứng từ hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, vì vậy, hàng hóa vật tư mua sắm luôn đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, tiết kiệm ngân sách, đem lại hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, kinh phí bảo đảm cho công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp được đẩy mạnh; hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng ngân sách được nâng lên một bước. Thông qua kiểm tra đã chỉ ra được những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân, từ đó giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục dứt điểm những hạn chế.

Ngành Tài chính Học viện Hải quân đảm bảo đầy đủ, kịp thời ngân sách cho các hoạt động giáo dục-đào tạo. Ảnh: CTV

Thời gian qua, mặc dù các nguồn thu của quỹ vốn đơn vị bị thu hẹp và gặp nhiều khó khăn, song Ban Tài chính đã cân đối và tham mưu, đề xuất Giám đốc Học viện triển khai có hiệu quả công tác chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên; hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ; chăm sóc con em cán bộ, nhân viên; tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc người có công, các gia đình chính sách của các địa phương trên địa bàn đóng quân...

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2011-2020, hằng năm ngành Tài chính làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên tài chính và các đồng chí phụ trách chi tiêu của các ngành nhằm thống nhất chế độ cấp phát, thanh toán, ghi chép sổ sách, chứng từ… Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Tài chính về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Ban Tài chính tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các phần mềm kế toán, quản lý ngân sách, quản lý tài sản.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với phong trào “Ngành Hậu cần Hải quân làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Thông qua phong trào đã động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách, vật tư, tài sản của Nhà nước.

Với những biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, ngành Tài chính Học viện Hải quân còn duy trì nghiêm nguyên tắc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới.   

Hân Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn