Đảng bộ Cục Kỹ thuật: Lãnh đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác kỹ thuật

Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân

HQVN -

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng các nội dung công tác kỹ thuật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trước yêu cầu công tác kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân ngày càng nặng nề, khẩn trương, Đảng bộ Cục thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh Hải quân.

Tàu của Lữ đoàn 172 chuẩn bị vũ khí trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PV

Đảng ủy Cục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bảo đảm kịp thời, đầy đủ số, chất lượng, đồng bộ tàu, xe, máy bay, VKTBKT, đạn dược cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 Các cơ quan, đơn vị của Cục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đóng mới, nghiệm thu, tiếp nhận, khai thác, sử dụng và làm chủ các loại VKTBKT, nhất là VKTBKT mới, hiện đại; chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa tàu, VKTBKT.

Công tác huấn luyện kỹ thuật được Đảng ủy, thủ trưởng Cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới theo hướng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ khai thác, sử dụng, sửa chữa và làm chủ VKTBKT mới. Kết quả huấn luyện kỹ thuật hàng năm cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 83% khá giỏi. Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài về huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho lực lượng mới, góp phần nâng cao khả năng khai thác, làm chủ, bảo đảm đồng bộ, ổn định cho VKTBKT hiện đại của Quân chủng.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật kiểm tra công tác kỹ thuật tại Vùng 3 Hải quân. Ảnh: PV

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", gắn với thực hiện 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT” được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng triển khai có hiệu quả, thiết thực. Trong đó, công tác điều chuyển, tiếp nhận, cấp phát, thanh xử lý VKTBKT đúng quy định, chặt chẽ, an toàn; khai thác, sử dụng trang bị đúng quy trình, hạn chế hư hỏng do lỗi chủ quan.

Các nhà máy, trạm, xưởng từng bước xây dựng, thực hiện quy trình công nghệ, phiếu công nghệ, nâng cao năng lực sửa chữa, chất lượng sản phẩm sau sửa chữa, sản xuất, chế tạo mới. Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải hoán, hiện đại hóa VKTBKT, nội địa hóa vật tư, phụ tùng được Cục chỉ đạo triển khai sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nâng cao mức độ tự chủ trong công tác bảo đảm kỹ thuật...

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện công tác kỹ thuật; tham mưu trúng, đúng, hiệu quả cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác kỹ thuật; chủ động phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu, xe, máy bay VKTBKT cho các nhiệm vụ; nâng cao khả năng đồng bộ VKTBKT cũ và làm chủ VKTBKT mới. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp thực hiện Đề án "Xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại đến năm 2020 và những năm tiếp theo" và xây dựng Đề án Công tác kỹ thuật đến năm 2030 tầm nhìn 2045; cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" gắn với thực hiện 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”.

Đảng bộ Cục đã tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mua sắm, đóng mới tàu, VKTBKT; tăng cường bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn, kiềm chế tốc độ hư hỏng, xuống cấp của VKTBKT, đảm đảm hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu 3-5% và sản xuất 15% vật tư đặc chủng. Các nhà máy, kho, trạm, xưởng hoàn thành 100% các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT, sản xuất vật tư, phụ tùng đặc chủng, xây dựng uy tín, thương hiệu về quy trình công nghệ; tổ chức điều chuyển, dồn dịch VKTBKT theo quy hoạch sử dụng và dự trữ; thanh, xử lý VKTBKT, đạn cấp 5 an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, theo hướng chuyên môn hóa-chuyên sâu, chú trọng huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, thợ kỹ thuật đặc chủng; phát huy năng lực của các chuyên gia, thợ kỹ thuật bậc cao.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn bản quy phạm, quy định trong quản lý, sử dụng VKTBKT; xây dựng, triển khai thực hiện tiêu chuẩn ngành, định mức kỹ thuật của các chuyên ngành; nghiên cứu phương thức bảo đảm kỹ thuật phù hợp với tổ chức lực lượng, phương án tác chiến và VKTBKT mới. Đẩy mạnh hợp tác sản xuất, khai thác các nguồn vật tư đặc chủng; nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế, cải tiến, hiện đại hoá, nội địa hóa, phát huy tính năng kỹ thuật, chiến thuật của VKTBKT; tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật quân sự trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Giai đoạn 2015-2020, Cục Kỹ thuật vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn