Công tác phụ nữ Hải quân, đồng hành cùng nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị

5 năm qua, Công tác phụ nữ Hải quân luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị. Nội dung, phương thức hoạt động công tác hội được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc của Phụ nữ Hải quân trong học tập, công tác và chăm lo xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững”. 

Tại hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015) của Phụ nữ Hải quân khẳng định: Các Hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng và nhân rộng được 364 tập thể, 807 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng tiến bộ, đã tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đúng, trúng, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Giờ huấn luyện điều lệnh ở Căn cứ 696 Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Đình Thảo

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó chủ nhiệm chính trị Hải quân cho biết: Nhiệm kỳ vừa  qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp và hội phụ nữ đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, đặc biệt là các mặt công tác của Phụ nữ Hải quân. Đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ năng lực, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ luôn được chú trọng, làm tốt. Thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của hội phụ nữ ở đơn vị;  xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh. Tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân vững mạnh. Chất lượng công tác giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ trong Quân chủng ngày được nâng cao.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn còn khẳng định, làm tốt các mặt công tác Phụ nữ Hải quân, các tổ chức hội cũng thường xuyên đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị. Từ đó xây dựng được nhiều tập thể, cán nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, có sức lan tỏa và làm theo.

Mô hình "Bát nước thao trường" của Hội phụ nữ Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng

Tiêu biểu là Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân, đây là hội phụ nữ được đánh giá là một điểm sáng trong hoạt động công tác hội phụ nữ Hải quân với nhiều hoạt động sáng tạo. Trung úy QNCN Đinh Thị Hoa là người luôn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị là một trong 2 nữ xạ thủ được lựa chọn và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn kiểm định và trình diễn các loại vũ khí đặc chủng của Đặc công Hải quân. Chị còn là một võ sĩ chiến đấu tay không, là hạt nhân văn nghệ và là cây lướt ván cừ khôi của Lữ đoàn.

Hoặc Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, tuy chỉ có 21 hội viên, nhưng ở mọi cương vị công tác, các chị luôn sáng tạo, tìm ra cách thực hiện phong trào thi đua và công tác phụ nữ hiệu quả. “Bát nước thao trường”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Bữa ăn phụ nữ đảm nhiệm”… là các hình thức, phong trào hoạt động của các hội viên ở đây, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn.

Chương trình thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là một trong những hoạt động hiệu quả của công tác Phụ nữ Hải quân. Hội Phụ nữ Căn cứ 696, Vùng 2; Hội phụ nữ Vùng 5 đã làm tốt công tác này, duy trì, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Bộ Quốc Phòng, Quân chủng, từ các nhóm phụ nữ tiết kiệm để giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, được nhiều cấp hội phụ nữ trong toàn quân học tập, làm theo.

Phiên trực kiểu mẫu của chị em Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng

Trên mỗi lĩnh vực công tác khác nhau, các cấp hội phụ nữ trong toàn Quân chủng đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác phụ nữ, khẳng định được vị thế, vai trò của người phụ nữ Hải quân trong thời đại mới. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 602 Hải quân cho rằng, công tác phụ nữ ở đơn vị cơ sở có hoạt động tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng công tác hội của cán bộ hội, phụ thuộc vào nhận thức của từng hội viên và trên nữa là sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhất là vai trò của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Tất cả mọi hoạt động của hội phụ nữ chúng tôi luôn luôn bám sát, đồng hành với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn