“5 chủ động” trong quản lý tư tưởng bộ đội ở Hải đoàn 128

HQVN -

Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đóng quân, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, nhiều đơn vị đóng quân trên biển, đảo xa đất liền; điều kiện bảo đảm cho huấn luyện, sinh hoạt còn nhiều khó khăn; sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, các trang mạng xã hội… đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động toàn Hải đoàn.

Nhận thức rõ đặc điểm đó, sau hơn 1 năm sáp nhập, tái cơ cấu. Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp và thực hiện hiệu quả “5 chủ động” trong công tác tư tưởng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy Hải đoàn cho biết: Để tiến hành hiệu quả "5 chủ động" (chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội), đơn vị có nhiều biện pháp, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp được đặt lên hàng đầu. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ luôn gần gũi bộ đội; thương yêu, thấu hiểu, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của quân nhân. Nhất là cán bộ phải sâu sát, gần gũi, xắn tay cùng làm với bộ đội... thì công tác tư tưởng nhất định sẽ hiệu quả.

Buổi sinh hoạt chính trị ở Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc

Thời điểm ban đầu sáp nhập, tái cơ cấu lại theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên có phần ảnh hưởng, xáo trộn. Đứng trước tình hình đó lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Hải đoàn đã kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt “5 chủ động” trong công tác tư tưởng đã đặt ra. Đến nay, công tác tư tưởng của Hải đoàn có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên được Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn, cấp ủy, người chỉ huy các cấp quan tâm và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị trong Hải đoàn tích cực đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng. Việc nắm và đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được thực hiện hiệu quả, có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và biện pháp hành chính được thực hiện nghiêm túc. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong Hải đoàn đoàn ổn định, các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng được xây dựng vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ được phát huy.

Thượng tá Hoàng Lê Minh, Phó Hải đoàn trưởng phụ trách Chính trị khẳng định: Việc tương trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện tốt dân chủ, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội tốt hơn. Thời gian qua, để phát huy dân chủ thực sự, đơn vị coi trọng tính công khai minh bạch, không thiên vị, không giấu khuyết điểm, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới; không áp đặt chủ quan, độc đoán, vô nguyên tắc.

Từ cách làm đó mà đến nay toàn đơn vị thống nhất ý chí và hành động, tạo ra môi trường làm việc cởi mở, thuận lợi, để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy năng lực của mình. Trong giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội, lãnh đạo, chỉ huy các cấp không chủ quan, bỏ sót đối tượng. Thực tế cho thấy, điểm yếu trong công tác tư tưởng có thể rơi vào bất kỳ khâu nào trong quá trình thực hiện. Nếu chủ quan, bỏ sót đối tượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công tác tư tưởng và xây dựng đơn vị vững mạnh.

Để tạo ra môi trường tốt đẹp, lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động gắn bó, yêu mến đơn vị, quan điểm của lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 128 là trong bất luận hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy cũng không tạo áp lực tiêu cực cho bộ đội. Mỗi cán bộ, chỉ huy đơn vị cơ sở đều kết hợp hài hòa giữa đặt ra yêu cầu cao và tôn trọng nhân cách cấp dưới. Giao nhiệm vụ đều căn cứ vào khả năng, sức khỏe, sở trường, kết hợp với hướng dẫn, động viên, chỉ bảo tận tình, tạo điều kiện tốt nhất để cấp dưới phát huy được khả năng và hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng úy QNCN Trần Ngọc Duy, Thủy thủ trưởng Tàu 707, Hải đoàn 128 chia sẻ: Trong thực hiện công tác tư tưởng cho bộ đội, đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ các chế độ, nền nếp theo quy định; thực hiện giờ nào việc đó, không bớt xén chế độ; đồng thời phát hiện, xử lý các vụ việc phải thường xuyên, liên tục, kịp thời, kiên quyết, kiên trì, mềm mỏng, linh hoạt. Khi có vấn đề vướng mắc, cán bộ chủ chốt chủ động phối hợp với địa phương, gia đình, bạn bè thân thiết của quân nhân để tiến hành giải quyết tư tưởng cho bộ đội. Do vậy, chúng tôi thực sự an tâm công tác, yêu mến đơn vị và luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bằng những biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo, năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động Hải đoàn 128 có nhiều chuyển biến tích cực; luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được nâng lên.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn