Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Là con cháu Việt Nam thì sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau

HQ Online -

“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Đó là một đoạn trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác đối với vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và kiến thiết nước nhà.

Ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được khai mạc tại Plâyku. Do ở xa, không có điều kiện đến dự nên Bác đã gửi thư động viên và chúc mừng Đại hội. Bức thư được viết với lời văn ngắn gọn, súc tích, khoảng 300 từ hàm chứa trong đó những chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước nhưng lại vô cùng thân thiết, gần gũi, chân thành như lời của những người trong một gia đình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam đã đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và hy sinh nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở mọi vùng miền của Tổ quốc đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ quân đội không phân biệt là đồng bào các dân tộc, thành phần xuất thân, nơi sinh sống đã luôn nêu cao tình đồng chí, nghĩa đồng đội, đoàn kết với nhau như ruột thịt với tinh thần toàn quân một ý chí.

Thực hiện chức năng đội quân công tác, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình, cách làm mới đồng thời kiên quyết đấu tranh, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam của các thế lực thù địch.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn