Cục Hậu cần Hải quân: Hội nghị Quân chính năm 2016

Thủ trưởng Cục Hậu cần trao thưởng cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2016 Tại Hộ...

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

- Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; để ...

26 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng trong Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần và chủ nhiệm hậu cần năm 2016

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi 4 chuyên ng&agrave...

CTĐ, CTCT của Quân chủng năm 2016: Triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều đổi mới, sáng tạo

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật  trao Giấy khen cho các Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc năm 2016 Năm 2016, CTĐ, CTCT của Quâ...

Quân chủng Hải quân: Tổng kết công tác Hậu cần năm 2016

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị Năm 2016, Cục Hậu cần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đ&...

Tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác 1389 trong quân đội năm 2016

L Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân Hội nghị trực tuyến được triển khai trên 94 điểm cầu với gần 2.000 đại biểu tham ...

Bộ Tham mưu Hải quân: Hội nghị Hướng dẫn huấn luyện năm 2017

Quang cảnh hội nghị Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tham mưu huấn l...

Quân chủng Hải quân: Hội nghị Công tác Kỹ thuật năm 2016

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt trong công tác kỹ thuậ...

Hội thảo qui định về bảo đảm, quản lý sử dụng và thanh quyết toán xăng dầu

Các đại biểu dự hội thảo Căn cứ vào các qui định của cấp trên và tình hình thực tế công t&aacut...

Quân chủng Hải quân: Tổ chức Hội nghị Kinh tế năm 2016

Quang cảnh hội nghị Năm 2016, các doanh nghiệp Hải quân đã có nhiều cố gắng, tổ chức thực hiện  hiệu quả các c...