Phát động thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Ngày 6-7, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”.

 

Đại tá Phạm Văn Phèn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phát động thi đua tại khối cơ quan Tổng công ty

Đồng loạt 48 đầu mối trực thuộc Tổng công ty tổ chức phát động đợt thi đua đột kích, thời gian bắt đầu từ 6-7 đến hết ngày 20-7-2020. Nội dung của đợt thi đua tập trung thực hiện “3 nhất”, gồm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, bảo đảm an toàn nhất và thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đại hội đạt kết quả cao nhất. 

Quang cảnh buổi phát động thi đua tại khối cơ quan Tổng công ty

Mục tiêu đợt thi đua là tập trung tuyên truyền những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMXS. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, đề cao trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ký kết thi đua tại Công ty TNHH Một thành viên 128

Toàn Tổng công ty duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế, quy định, nhất là thực hiện Chỉ thị 103/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”,  bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội; phát huy tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Ký kết thi đua tại Hải đoàn 129

Hội đồng (tổ) thi đua khen thưởng các cấp làm tốt công tác sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua...

 Tin, ảnh: Phạm Thiết, Hoàng Phúc

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn