Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân: Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật

HQ Online -

Ngày 2 và 3-7, tại Hải Phòng, Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển”. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Dự đại hội có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân; đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng và 159 đại biểu đại diện cho 24 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Cục đã bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, ngày càng đồng bộ tàu, xe, máy bay, VKTBKT, đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Quân chủng; tích cực huấn luyện khai thác, sử dụng, sửa chữa và làm chủ VKTBKT mới; cải hoán, hiện đại hóa VKTBKT cũ xuống cấp; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; triển khai thực hiện 17 dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Biểu quyết thông qua các văn kiện

Các chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều vượt kế hoạch đề ra; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, củng cố, xây dựng cơ sở sản xuất, sinh hoạt, cải tạo cảnh quan, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động CTĐ, CTCT được tiến hành đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động ổn định, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

 Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Cục tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Ngành Kỹ thuật Hải quân chính quy, hiện đại”; nâng cao chất lượng thực hiện các đột phá của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và ngành kỹ thuật, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Cục VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hình ảnh về hoạt động của Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của Đảng bộ Cục Kỹ thuật trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng chỉ đạo Đảng bộ Cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là những quan điểm, định hướng lớn, nội dung mới để vận dụng, cụ thế hóa vào điều kiện thực tiễn của Cục. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Quân chủng trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, Quân chủng Hải quân cơ bản hiện đại và đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng hiện đại. Vì vậy, Đảng bộ Cục Kỹ thuật cần tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác xây dựng nguồn lực con người; có các chính sách thu hút, đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng Quân chủng hiện đại…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn