Lữ đoàn 131 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

HQ Online -

Sáng 3-7 tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Đào Văn Bạn, Lữ đoàn trưởng chủ trì.

 

Đại tá Đào Văn Bạn quán triệt, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

6 tháng đầu năm 2020, Lữ đoàn 131 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy; triển khai nhân rộng đơn vị VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” đạt kết quả tốt. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và xây dựng công trình. Mặc dù hoạt động phân tán, cường độ huấn luyện, lao động cao song cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục, quản lý bộ đội, duy trì chặt chẽ các chế độ ngày, tuần; có nhiều biện pháp giáo dục, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm; tăng cường quản lý, nắm chắc tư tưởng quân nhân. So với cùng kỳ năm 2019, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt, không có vụ việc nghiêm trọng, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng cuối năm 2020, Lữ đoàn xác định: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông; quản lý, nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy các cấp. Cán bộ cấp trên phải “5 biết” đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, quản lý chặt chẽ quân số, VKTBKT, việc chấp hành các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương nắm các mối quan hệ của quân nhân; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tạo chuyển biến vững chắc trên  các mặt công tác của đơn vị.

          Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn