Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

HQ Online -

Ngày 16-5-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực thủy sản (quy định về: hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản), gồm 4 chương, 58 điều.

I-  Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

1- Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi VPHC quy định tại Nghị định này.

2- Tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

a- Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

b- Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 c- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

d- Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

đ- Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3-  Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi VPHC quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

II- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản là một năm; trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu tàu cá, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì thời hiệu xử phạt VPHC là hai năm.

III- Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1- Đối với một hành vi VPHC trong lĩnh vực thủy sản, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

2-  Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn;

b- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC, bao gồm: Tàu cá, ngư cụ, công cụ kích điện, chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc, thủy sản và sản phẩm thủy sản khai thác, giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

3- Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a- Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng;

b- Buộc chuyển giao thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

c- Buộc thả bổ sung thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định;

d- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của thủy sản, khu vực biển, vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá và công trình cảng cá;

đ- Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng giống thủy sản, loài thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

e- Buộc tái xuất giống thủy sản, loài thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;

g- Buộc tái chế thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

h- Buộc chủ tàu cá chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước;

i- Buộc tháo dỡ tàu cá thuộc diện cấm phát triển hoặc tàu cá được đóng mới, cải hoán không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

k- Buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cờ quốc tịch;

l- Buộc trả lại diện tích đã lấn chiếm;

m- Buộc tái xuất tàu cá.

IV- Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong hoạt động thủy sản

1- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng.

2- Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối với hành vi VPHC của cá nhân, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 40 Nghị định này. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3- Thẩm quyền xử phạt VPHC quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Các hành vi VPHC trong lĩnh vực thủy sản không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về: Thẩm quyền lập biên bản VPHC (của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra, Kiểm ngư); Phân định thẩm quyền xử phạt; Áp dụng các biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử phạtVPHC và trách nhiệm  hướng dẫn thi hành...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5-7-2019.

Kim Việt (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn