Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 682: Xây dựng Lữ đoàn "Chính quy kỷ luật, gương mẫu đi đầu, an toàn làm chủ, quyết chiến quyết thắng"

Ngày 25 và 26 -5, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Đảng bộ Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá....

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Tiểu đoàn 151

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp ch...

Hội nghị Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Đồng chí Nguyễn Phú T...

Đại hội Đảng bộ Công ty DVHH Tân cảng, nhiệm kỳ 2020-2025: Lãnh đạo Công ty phát triển bền vững, "chính quy, đoàn kết, an toàn, hiệu quả"

Ngày 25 và 26-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Dịch vụ Hàng hải Tân cảng, Quân cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có...

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 101 nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng Lữ đoàn “chính quy mạnh, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, tinh nhuệ, thiện chiến”

Ngày 25 và 26-5, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô....

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 251, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 và 26-5, tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đỗ....

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 161 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 và 26-5, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Phạm Văn Hùng, Tư lệnh....

Học viện Hải quân tổ chức diễn tập tổng hợp cuối khóa

Từ 15 đến 24-5, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức Diễn tập tổng hợp cuối khóa năm 2020 cho các đối tượng học viên đào tạo cấp phâ...

An toàn vệ sinh lao động ở Nhà máy X28

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên “Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020” ở Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân không tổ chức thành lễ phát động như nh...

Đại hội Đảng bộ Nhà máy X55 nhiệm kỳ 2020-2025: Tạo chuyển biến vững chắc về năng lực và chất lượng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền

Ngày 24 và 25-5, tại thành phố Cần Thơ, Đảng bộ Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Đỗ Quố...