Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân: Đại hội thi đua Quyết thắng 5 năm (2012-2017)

Ngày 12-9, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017. Dự Đại hội có các đại biểu cơ qua...

Cục Chính trị Hải quân: Khai mạc Tập huấn Thông tin viên Báo Hải quân Việt Nam năm 2017

Ngày 11-9, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức khai mạc Tập huấn Thông tin viên Báo Hải quân Việt Nam năm 2017 khu vực phía Bắc.

Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1: Năng động, sáng tạo, đổi mới và phát triển

Ngày 17 tháng 9 năm 1992 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Trung tâm Đo lường, tiền thân của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lư...

Cục Kỹ thuật Hải quân: Khai mạc hội thi điều lệnh giỏi và xây dựng nền nếp chính quy

Ngày 8-9, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân đã khai mạc hội thi điều lệnh giỏi và xây dựng nền nếp chính quy lần thứ nhất, năm 2017. Tham dự lễ khai mạc c...

Quân chủng Hải quân: Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý các dự án thuộc Đề án 47

Sáng 8-9, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý các dự án thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyê...

Học viện Hải quân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 513 về lãnh đạo Công tác tài chính quân đội

Ngày 7-9, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Đảng ủy Học viện Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân...

Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh-“Thương hiệu” của Tuổi trẻ Hải quân

Trong những năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân đã có những bước phát triển mới, nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú sáng....

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vùng 2: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 5-9, tại Lữ đoàn 167, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vùng 2 tổ chức tập huấn công tác kiểm, tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho 170 đồng chí

Chủ động phòng ngừa tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan

Một trong những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2017), Đoàn đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đến....