Khai mạc Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2024

Chiều 21/2, tại thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2024 đã chính thức khai mạc.

Vùng 1 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 679

Ngày 21/2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác c...

Lữ đoàn 189 đột phá ứng dụng công nghệ trong sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ năm 2024

Ngày 21/2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 tổ chức khai mạc Hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Quá...

Lữ đoàn 162: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị năm 2024

Chiều 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thống nhất quy trình, phương pháp giảng bài chính trị năm 2...

Bế mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể

Chiều 21/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức bế mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính tr...

Bộ Tham mưu Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

Từ ngày 19 đến 22/2, đoàn kiểm tra của Bộ Tham mưu Hải quân do Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra...

Kho 703: Hội thi giáo án, mô hình học cụ năm 2024

Ngày 21/2, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội thi giáo án, mô hình học cụ năm 2024. Trung tá Nguyễn Đình Chí, Phó Chủ...

Lễ giao nhận quân trên cả nước diễn ra từ ngày 25 đến 27/2

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Quyết định số 5228/QĐ-BQP ngày 20/10/2023 củ...

Lữ đoàn 131 làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Sáng 21/2, tại Hải Phòng, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm t...

Tổ chức diễu binh, diễu hành trang trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 21/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm....