Lữ đoàn công binh 83: Sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Ngày 15-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 83 tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng...

Nhà khách Hải quân: Đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2018, Nhà khách Hải quân (trực thuộc Công ty Hải Thành) ổn định về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ quốc phòng. Hoạt động kinh doanh của Nhà...

Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trên chiến trường Trường Sơn

Thắng lợi của Bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ, cứu nước có nhiều yếu tố, trong đó có phần công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CT...

An toàn lao động ở Kho 703

Làm việc trong môi trường đặc biệt, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Kho 703, Vùng 1 Hải quân luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị...

Hội thảo, trao đổi chuyên môn về cấp cứu trên biển

Nằm trong các hoạt động của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19) diễn ra tại tỉnh Phú Yên, sáng 9-5 trên tàu bệnh viện 561 (Vùng 4 Hải quân), Quâ...

Các đơn vị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”

*Ngày 8-5, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội...

Công đoàn Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển thi An toàn, vệ sinh lao động

Sáng 7- 5, tại Hải Phòng, Công đoàn cơ sở Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh lao động năm....

Viện Kỹ thuật Hải quân: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Viện Kỹ thuật Hải quân được thành lập ngày 8-5-1978 với chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác nghiên cứu khoa học công n...

7-5, truyền thống và những bài học từ thực tiễn

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Việt Nam từ 1945 đến 1954 kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường...

Vùng 3 Hải quân: Coi trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và với quan điểm vì con người, coi con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự...