Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Tiểu đoàn 151

HQVN -

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Ra đa 151, Vùng 1 Hải quân đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xác định đó là cơ sở, nền tảng để xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn TSVM, Tiểu đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn Ra đa 151 có nhiệm vụ quan sát, nắm tình hình và quản lý vùng biển được phân công, cùng các lực lượng của Vùng 1 bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc.

Do đặc thù nhiệm vụ, các trạm ra đa của Tiểu đoàn đóng quân phân tán, trên núi cao, đảo xa, xa sự lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị. Môi trường công tác của bộ đội có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn… Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới công tác duy trì nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật của Tiểu đoàn.

Giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở Trạm ra đa 490, Tiểu đoàn 151

Trung tá Đào Xuân Nhung, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 151 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn xác định công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá của đơn vị. Để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận của mọi quân nhân, Đảng ủy Tiểu đoàn cũng như các chi bộ trực thuộc đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật”.

Tiểu đoàn bộ và các trạm ra đa đã tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của các cấp về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để phù hợp với đặc điểm đơn vị đóng quân phân tán, các trạm ra đa đã kết hợp chặt chẽ các hình thức học tập như: Học tập trung, xoay vòng, học bù, học vét, ngoại khóa. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt và ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị có chuyển biến tích cực.

Năm 2019, Trạm ra đa 490 là đơn vị được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 151 lựa chọn làm điểm về công tác “Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật”. Với phương châm: “Cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên gương mẫu cho quần chúng noi theo”, cấp ủy, chỉ huy Trạm 490 đã phát huy tốt vai trò nêu gương, xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Phạm Văn Việt, Chính trị viên Trạm ra đa 490 chia sẻ: “Đơn vị đóng quân trên đảo, cách xa đất liền, xa sở chỉ huy Tiểu đoàn, vì vậy ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, tự giáo dục, tự rèn luyện của mọi quân nhân là điều vô cùng quan trọng. Do đó từ chỉ huy trạm đến cán bộ ngành luôn phải rèn luyện, phấn đấu để trở thành tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ noi theo”.

Chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, tháng, nhất là chế độ báo cáo, trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ... Cùng với đó, Tiểu đoàn tăng cường quản lý bộ đội trong các thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm kỷ luật như sau mỗi đợt huấn luyện căng thẳng, trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, sau khi cán bộ, chiến sĩ đi phép, tranh thủ lên đơn vị, khi đơn vị hành quân dã ngoại, luyện tập vòng tổng hợp...

Trung tá Nguyễn Công Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Các trạm ra đa đóng quân độc lập, cán bộ, chiến sĩ gần gũi như trong một gia đình, do đó Tiểu đoàn chỉ đạo các trạm luôn phát huy tốt hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; nâng cao hiệu quả Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày pháp luật… nhằm nắm, dự báo và giải quyết tốt các tình huống tư tưởng có thể xảy ra.

Để tạo môi trường, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn chú trọng phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn cùng các trạm ra đa đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Cùng với nguồn kinh phí trên cấp, Tiểu đoàn phát huy nội lực để tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, dây, giá, làm vườn hoa, cây cảnh… góp phần xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Các trạm ra đa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội.

Trao đổi về kinh nghiệm trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trung tá Nguyễn Công Nam cho biết thêm: “Chúng tôi chú trọng việc xây dựng đơn vị điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đồng thời kiên quyết xử lý các hiện tượng vi phạm quy định về nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”.

Nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Tiểu đoàn 151 đã chuyển biến toàn diện. Năm 2019, Tiểu đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; Đảng bộ TSVM, Tiểu đoàn VMTD,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Nguyễn Đào

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn