Xã luận: LÁ PHIẾU GỬI TRỌN NIỀM TIN

HQ Online -

Chủ nhật, ngày 23-5-2021, hàng triệu cử tri Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân phấn khởi, hăng hái cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn để đồng bào, chiến sĩ cả nước gửi gắm niềm tin, phát huy quyền làm chủ, nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đất nước sau 35 năm đổi mới đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chính vì vậy, niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Khát vọng về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, hùng cường dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tranh cổ động của Đồ Như Điềm (Thái Bình)

Cuộc bầu cử lần này cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bởi thông qua đó, cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình ở Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Bầu cử thành công sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những dấu mốc quan trọng đã vạch ra, biến khát vọng của nhân dân ta sớm trở thành hiện thực.

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, song các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mọi công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; được bảo đảm đầy đủ những điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Quá trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử thực sự công bằng, công khai, minh bạch. Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh… cũng đã được triển khai đồng bộ, tất cả vì sự thành công của cuộc bầu cử.

Hướng về ngày hội lớn của toàn dân, Bộ đội Hải quân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, hiệp đồng với địa phương và cơ quan chức năng, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các điểm bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đặc biệt, được sự đồng ý của Ủy ban Bầu cử quốc gia, một số đơn vị Hải quân đóng quân ở huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam và các tàu đi làm nhiệm vụ trên biển đã hoàn thành bầu cử sớm đúng luật, an toàn tuyệt đối, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Cùng với chuẩn bị và sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã và đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các lực lượng trong Quân chủng luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển, để cử tri cả nước yên tâm, phấn khởi đi bầu cử.

Tranh cổ động của Lưu Yên Thể (Hà Nội)

Chủ nhật, ngày 23-5-2021, ngày hội lớn của toàn dân đã đến! Cử tri cả nước nói chung và cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói riêng, hãy nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức đủ tài, bầu vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vinh dự cầm lá phiếu trên tay, cử tri cũng gửi trọn niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào những người đại biểu của nhân dân, sẽ hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn