Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt phân bổ hạn mức xăng dầu

HQ Online -

Ngày 6 và 7-6, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của Cục Hậu cần Hải quân đã tiến hành kiểm tra công tác xăng dầu tại Vùng 5 Hải quân và một số đơn vị của Vùng.

Quán triệt nhiệm vụ kiểm tra

Tại các đơn vị, đoàn tập trung kiểm tra việc phân bổ hạn mức xăng dầu; công tác bảo đảm, quản lý xăng dầu; việc thực hiện quy trình, nguyên tắc thẩm định, xác nhận hoạt động của các ngành cho các phương tiện, đơn vị; công tác thanh quyết toán xăng dầu; công tác kiểm tra, phúc tra tình trạng quản lý, sử dụng xăng dầu; việc thực hiện Chỉ thị 1391 của Tư lệnh Hải quân về việc tiết kiệm xăng dầu trong Quân chủng Hải quân.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán xăng dầu năm 2017 và quý 1 năm 2018 của Vùng. Đoàn cũng chỉ ra một số,hạn chế còn tồn tại để các đơn vị kịp thời khắc phục, sữa chữa, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo đảm xăng dầu trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn