Vùng 3 kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần 2 năm 2023

HQ Online -

Ngày 20 và 21/9, Vùng 3 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần 2 cho các lực lượng.

Tàu của Lữ đoàn 172 rời cảng thực hiện nhiệm vụ

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có các tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ thuộc Lữ đoàn 172, Lữ đoàn 161. Nội dung kiểm tra gồm: Bài 5b và Bài 5a (sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm).

Tổ hợp pháo AK 230 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trên không

Để đợt kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động, động viên tinh thần bộ đội; chuẩn bị tốt VKTB, tàu thuyền và các lượng dự trữ phục vụ kiểm tra bắn đạn thật.

 

Các trắc thủ ra đa quan sát mục tiêu trong bài bắn đối hải

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn. Trình độ chỉ huy, hiệp đồng, điều động tàu của cán bộ tàu và khả năng thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tốt, kịp thời, chính xác.

 

Các biên đội thực hành bắn pháo đối hải

Đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá thực chất khả năng SSCĐ, kết quả công tác huấn luyện và tình trạng hoạt động của VKTB. Trên cơ sở đó, toàn Vùng tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra: 100% khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyệt đối. 

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn