Vùng 3 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới năm 2024

HQ Online -

Từ ngày 13 đến 23/5, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới thực hành bắn súng tiểu liên AK

Nội dung 3 tiếng nổ gồm: Kỹ thuật gói buộc; đánh thuốc nổ; ném lựu đạn xa trúng đích và bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Sau huấn luyện, các chiến sĩ mới đều nắm vững lý thuyết, thuần thục yếu lĩnh động tác, thao tác đúng kỹ thuật, vận dụng các tư thế vận động khẩn trương, chính xác, tự tin, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hành các bài bắn, đánh, ném bảo đảm an toàn.

Thực hành ném lựu đạn xa trúng đích

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ và khả năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế cũng như các tư thế, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới những năm tiếp theo.

Kết quả nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 Khá; đánh thuốc nổ bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích Giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: Đức Nghĩa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn