Vùng 3 Hải quân khai mạc Hội thi kho, trạm kỹ thuật tốt 2019

HQ Online -

Sáng 19-8, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi kho, trạm kỹ thuật tốt năm 2019. Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 dự và chủ trì khai mạc.

Quang cảnh buổi khai mạc

Tham gia hội thi có các kho 714, 718 thuộc Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 và 6 trạm kỹ thuật. 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được biên chế ở các kho, trạm trong toàn Vùng.

Nội dung thi: Công tác tham mưu kỹ thuật và công tác chuyên môn kỹ thuật.

Công tác tham mưu kỹ thuật gồm: Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; quản lý đăng ký thống kê các loại sổ sách tham mưu kỹ thuật; quy hoạch mặt bằng kho-trạm; công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, an toàn kỹ thuật và bảo hộ lao động, xử lý bảo vệ môi trường.

Về công tác chuyên môn kỹ thuật: Công tác quản lý đăng ký các loại sổ sách chuyên môn kỹ thuật bảng biểu, thẻ của các chuyên ngành kho, trạm; công tác quản lý số lượng, chất lượng vũ khí trang bị; công tác vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp vật tư, vũ khí trang bị; công tác bảo đảm kỹ thuật cho khả năng hoạt động đồng bộ dây chuyền máy móc, trang bị kỹ thuật; công tác huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng thi nâng bậc thợ, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và kiểm tra nhận thức về chuyên ngành, điều lệ, quy định công tác kỹ thuật.

Các thí sinh thi nhận thức về công tác kỹ thuật

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng công tác kỹ thuật; nhất là công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị của các kho, trạm trong thời gian qua; nâng cao chất lượng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ nhận thức, hiểu biết về công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp vũ khí trang bị.

Hội thi diễn ra đến hết ngày 23-8.

 Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn