Vùng 1 hoàn thành tốt nội dung bắn đạn thật trên biển

HQ Online -

Từ 18 đến 20/6, tại vùng biển Quảng Ninh, Vùng 1 Hải quân tổ chức kiểm tra, bắn đạn thật đối với các đơn vị tàu chiến đấu, trong đó có nội dung bắn ngư lôi tập trên biển.

Biên đội Tàu 266 và 267, Lữ đoàn 170 thực hành bài bắn

Tham gia bắn đạn thật trên biển lần này có các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 169 (Vùng 1); Hải đoàn 128 Hải quân; Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu).

Các tàu thực hiện bài bắn đối không ban ngày, đối hải ban đêm; thực hành bắn ngư lôi tập, thả thủy lôi chiến đấu và bắn đạn thật.

Trước khi thực hành các bài bắn, các đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Vùng; xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ; xây dựng động cơ, quyết tâm cao cho bộ đội.

Các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt như: Con người, tàu thuyền, TBKT, lương thực thực phẩm… tổ chức huấn luyện thuần thục các bài bắn, nhất là những nội dung còn thiếu, còn yếu, công tác bảo đảm an toàn trong quá trình bắn đạn thật.

Trong quá trình tiến hành các bài bắn, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy và người giám sát bắn, quy tắc an toàn; thao tác đúng yếu lĩnh, động tác; bình tĩnh, tự tin, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng khen thưởng các đơn vị bắn giỏi

Kết quả: Các tàu đã hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Kết thúc đợt kiểm tra, đơn vị đã rút kinh nghiệm và động viên, trao thưởng kịp thời các tàu và lực lượng tham gia.

                                                                 Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn