Vùng 1 Hải quân: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo

HQVN -

Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” của Vùng 1 Hải quân đã thu được kết quả khá toàn diện, có ý nghĩa thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, đức hi sinh, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ được phát huy cao độ góp phần tô thắm, làm sáng đẹp thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức nghiêm việc quán triệt và triển khai thực hiện CVĐ. Trong quá trình tổ chức thực hiện CVĐ, Vùng kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy các cấp đưa việc quán triệt, triển khai thực hiện CVĐ là một trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo của cấp mình, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các tàu của Vùng thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý bảo vệ biển, đảo

CVĐ đã trực tiếp góp phần xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Vùng luôn có nhận thức đúng đắn; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định; vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trong sạch, lành mạnh. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

CVĐ đã trực tiếp tạo động lực mới thôi thúc cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2014 đến nay, Vùng đã tổ chức gần 1.500 lần chuyến tàu, cơ động 520 nghìn hải lý thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển; tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác trên biển.

Qua 5 năm thực hiện CVĐ, toàn Vùng có bước chuyển biến tiến bộ trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định; thực hiện nghiêm “3 dứt điểm”, “4 mẫu mực”; kỷ luật thông thường hằng năm giảm xuống dưới 0,2%... Các cơ quan, đơn vị duy trì có nền nếp, tổ chức thực hiện chặt chẽ, điều hành khoa học, hoàn thành các nội dung khoa mục huấn luyện theo kế hoạch, kết quả 100% khá, giỏi. Các phong trào tiến quân vào khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật... không ngừng phát triển. Nhiều mô hình, sáng kiến ứng dụng đưa vào phục vụ công tác huấn luyện, nâng cao tuổi thọ của VKTBKT, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ở các cơ quan, đơn vị…

Huấn luyện bắn đạn thật trên biển

CVĐ đã khơi dậy và nhân lên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Vùng 1 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vùng 1 Hải quân chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn… Tiêu biểu là những gương sáng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 147, Trạm ra đa 485, đảo Trà Bản thuộc Tiểu đoàn 151 đã dũng cảm băng qua mưa lũ, cứu người và tài sản của hàng trăm hộ gia đình các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh vượt qua đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2015; Tàu 634, Hải đội 113 thuộc Lữ đoàn 170 đã dũng cảm, kiên cường, bất chấp hiểm nguy vượt qua sóng to, gió lớn cứu giúp nhân dân gặp nạn trên biển, vận chuyển 1.646 khách du lịch từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn tuyệt đối... Nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo được phát huy thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân như: “Thắp sáng đường quê”, “Đi dân nhớ, ở dân thương”...

Quá trình tổ chức thực hiện CVĐ, trong toàn Vùng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, với những hành động dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Tàu 634, 951 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Năm 2017, Lữ đoàn 679 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Năm 2015, 2017, Vùng được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng; năm 2014, 2018, Vùng được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Vùng 1 Hải quân tập trung đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện CVĐ với học tập, làm theo Bác, trước mắt Vùng tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo nên bước chuyển biến đồng bộ, vững chắc trong xây dựng tổ chức đảng, đơn vị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hồ Thanh Hoàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn