Vùng 1 Hải quân: Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần 2018

HQ Online -

Ngày 24-10, tại Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và giải pháp thực hiện công tác hậu cần” 2018. Tham gia hội thi có 12 sáng kiến, cải tiến hậu cần được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Ban giám khảo chấm thi sản phẩm "Giá để dụng cụ cấp dưỡng cơ động dã ngoại"

Hội thi lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả phong trào nghiên cứu khoa học, tìm tòi các sáng kiến, cải tiến huấn luyện, trang thiết bị hậu cần; động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trong toàn Vùng đồng thời là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, áp dụng những sáng kiến hay, mô hình có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần trong huấn luyện, SSCĐ và đời sống sinh hoạt của bộ đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ban giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho các sáng kiến, cải tiến: “Bếp cơ động chống rung lắc trên tàu Hải quân”; “Giá để dụng cụ cấp dưỡng cơ động dã ngoại”; “Tủ hấp sấy đa năng”; “Thiết bị đóng gạo bao tượng SSCĐ”.

Các sản phẩm này tiếp tục được hoàn thiện và tham gia thi cấp Quân chủng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn