Trung đoàn 151 tọa đàm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Chiều 27/9, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm triển khai kịp thời, thống nhất các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Trung đoàn.

                                                     Tin, ảnh Quang Hợp, Bá Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn