Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

HQ Online -

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”.

Với hơn 250 tư liệu ảnh, hiện vật và bài viết, trưng bày chuyên đề "Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình" giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế về bối cảnh, quá trình, kết quả đàm phán Hội nghị Paris, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ XX. Đặc biệt, trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” còn giới thiệu những hiện vật độc bản, nguyên gốc có giá trị về nhiều mặt hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

 Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

Trưởng đoàn trù bị Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình tới Paris tham dự phiên họp chuẩn bị cho Hội nghị Paris 4 bên, ngày 4/11/1968

 Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

Henry Kissinger, cố vấn đặc biệt của Phái đoàn Mỹ tại Hội nghị Paris

 Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

4 chiếc bút ký Hiệp định Paris năm 1973 

Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

Bộ chén-tặng phẩm của Henry Kissinger tặng đồng chí Lê Đức thọ sau khi ký Hiệp định Paris

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Triển lãm “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” được tổ chức góp phần tôn vinh các thành viên Phái đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm nên thành công của Hội nghị cũng như quá trình thi hành Hiệp định. Đồng thời góp phần tri ân bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã cổ vũ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật chủ đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

Đại biểu tham quan trưng bày

Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 3 phần với các chủ đề: Vạch đường tới hòa bình”; Mở cánh cửa hòa bình; Tiến tới hòa bình.

Qua trưng bày “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”, công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với cách mạng Việt Nam và tiến trình để đi đến hòa bình của đất nước ta. Sự kiện này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Trưng bày chuyên diễn ra đến đầu tháng 5/2023.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn