Triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Triển lãm sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) vào ngày 27/2 và tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 28/2.

80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm chia thành hai nội dung: Ảnh tư liệu gồm Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam; những hình ảnh về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai năm 1948 và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa-văn nghệ và văn nghệ sĩ. Ảnh nghệ thuật gồm các hình ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam; các hoạt động văn hóa-nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn