Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ"

Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ”.

Triển lãm lần này gồm 3 chủ đề: Chủ đề 1 - Dấu ấn những chặng đường: Phản ánh những chặng đường từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày thống nhất, xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, gắn với bối cảnh cụ thể của cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ đều phát động những phong trào thiết thực nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp chung cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ"

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ"

Các đại biểu tham quan triển lãm

Chủ đề 2 - Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung gồm 8 dấu ấn nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022: An toàn cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; đồng hành cùng phụ nữ biên cương; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch - xây dựng nông thôn mới; chung tay vượt qua thiên tai, đại dịch Covid 19; để phụ nữ vươn tầm quốc tế; chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các phong trào hoạt động Hội.

Chủ đề 3 - Hướng tới tương lai: Tập trung giới thiệu định hướng phát triển của Hội trong chặng đường tiếp theo qua định hướng phát triển của đất nước, chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 hướng tới một tương lai với sự bình đẳng, hội nhập và phát triển, thích ứng và phản ứng linh hoạt trong nhiều bối cảnh; ứng dụng hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, làm kinh tế, tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm... nhạy bén trong bối cảnh đất nước chuyển đổi sang nền kinh tế số...

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn