Tiểu đoàn 458: Hội thi cắt tóc năm 2024

HQ Online -

Sáng 30/3, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh hòa, Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân tổ chức tổ chức Hội thi “Cắt tóc” năm 2024.

Thí sinh thi thực hành cắt tóc

Các đội tiến hành hai nội dung thi: Nhận thức và thực hành. Thời gian thi trong 30 phút. Người cắt tóc là HSQ-BS có năng khiếu, người phục vụ mẫu là SQ, QNCN trong đơn vị.

Ban giám khảo chấm phần thực hành với tối đa 80 điểm; nhận thức tối đa 20 điểm. Yêu cầu cắt đúng, đẹp (theo đúng Điểm b, khoản 2, Điều 36 “Phong cách quân nhân”, Chương 3 “Lễ tiết tác phong quân nhân trong điều lệnh quản lý bộ đội), không quá thời gian quy định.

Thí sinh thi nhận thức

Đội nào có phần trả lời tự luận tốt được cộng 2 điểm; đội nào quá thời gian 1 phút trừ 1 điểm; Ban giám khảo cũng trừ 2 điểm cho đội không đủ dụng cụ.

Ban tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì Ba và giải "Cây kéo Vàng, Bạc, Đồng" cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn về quy định cắt tóc 3 phân đối với nam quân nhân, góp phần thực hiện tốt lễ tiết, tác phong quân nhân...

Tin, ảnh: Quốc Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn