Tiểu đoàn 355 kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới

HQ Online -

Ngày 10 và 11/5, tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1, tư thế quỳ bắn cho chiến sĩ mới (CSM) nhập ngũ năm 2022.  

CSM tự tin trên tuyến bắn

Qua 2 tháng huấn luyện, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kỹ các hướng dẫn, quy định; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực cho CSM. Công tác chuẩn bị vật chất, thao trường bãi tập chu đáo. 100% CSM có ý chí quyết tâm cao, tâm lý vững vàng, thuần thục kỹ năng, yếu lĩnh động tác.

Chỉ huy Tiểu đoàn tặng hoa bắn giỏi cho CSM

Kết quả kiểm tra: gần 90% đạt yêu cầu, trong đó 16,35% giỏi, 41,39% khá.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá yếu lĩnh, động tác và khả năng rèn luyện của CSM đồng thời đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Đức Nghĩa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn