Tiểu đoàn 20 kiểm tra học viên thực tập trung đội trưởng

HQ Online -

Ngày 2223/4, tại Hải Phòng, Tiểu đoàn Phòng hóa 20, Bộ Tham mưu Hải quân kiểm tra học viên thực tập trung đội trưởng năm 2024.

Kiểm tra tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật trinh sát đối với học viên thực tập

Nội dung kiểm tra thực tập trung đội trưởng năm nay tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của trung đội trưởng; duy trì trung đội trong thực hiện các chế độ ngày, tuần; đội ngũ từng người không có súng và có súng, đội ngũ đơn vị; 16 động tác võ thể dục, 35 thế liên quyền; động tác bắn súng, ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ; các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu.

Kết quả kiểm tra: 100% khá, giỏi.

Tin, ảnh: Hồng Phước

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn