Tiểu đoàn 158: Tọa đàm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Chiều 22/9, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Nội dung buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh Đình Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn