Tiểu đoàn 158 tổ chức bắn tập lần 2 cho chiến sĩ mới

HQ Online -

Ngày 17/4, tại trường bắn của Trung đoàn 836 (TP. Hải Phòng), Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân tổ chức bắn tập lần 2, mục tiêu ẩn hiện ban ngày ở tư thế quỳ bằng súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới (CSM).

CSM thực hiện tư thế quỳ bắn

Với tinh thần “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi”, các CSM tham gia bắn tập đều thực hiện thuần thục các động tác, yếu lĩnh, hoàn thành tốt nội dung bài bắn.

Kết quả: Đơn vị xếp loại Khá, có nhiều đồng chí đạt điểm giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB.

Chỉ huy Tiểu đoàn tặng hoa CSM bắn giỏi

Sau bắn tập lần 2, Tiểu  đoàn tổ chức rút kinh nghiệm cho các lần bắn tiếp theo để CSM đạt kết quả cao hơn.

Tin, ảnh: Trọng Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn