Thơ: NGÀY HỘI NON SÔNG

Tưng bừng ngày hội non sông
Đi bầu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Lợi quyền, nghĩa vụ thiết thân
Gái trai nô nức, xa gần tham gia.

Nước ta là của chúng ta
Chọn người tài - đức, đứng ra lo lường.
Đồng bằng, rừng núi, phố phường
Trung ương tới tận địa phương đi bầu.

Cử tri mong đợi từ lâu
Những người đại diện trước sau đồng lòng.
Trung thành, liêm khiết, dĩ công
Thượng tôn pháp luật, tiên phong đi đầu

Tận tâm, mẫu mực, chuyên sâu
Cá nhân, tổ chức, từng khâu vững vàng.
Vì dân, vì nước sẵn sàng
Xả thân nghĩa lớn, dân càng tin yêu.

Quan tham, tội phạm lắm chiêu
Đấu tranh khôn khéo triệt tiêu tới cùng.
Nghị trường không thể trung dung
Xứng danh đại biểu anh hùng thời nay.
                                         
                                         LÊ CAO THỊNH 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn