Thơ: ĐẢNG TA

Thiêng liêng hai tiếng Đảng ta (*)
Chín hai năm - bản trường ca hào hùng.
Nông thôn, thành thị, núi rừng
Nhân dân trân quý vô cùng Đảng ta.

Tình yêu Đảng thật bao la
Tự hào trìu mến thiết tha mặn nồng.
Rạng danh gấm vóc Lạc Hồng
Đảng ta nghĩa khí hết lòng vì dân.

Ngược dòng lịch sử gian truân
Công, nông, trí thức chuyên cần hiếu trung.
Một lòng theo Đảng thủy chung
Sắt son một dạ, tương phùng bốn phương.

Khắp miền xứ sở quê hương
Nhân dân ơn Đảng, nhớ thương Bác Hồ.
Bác cùng Đảng dựng cơ đồ
Giang sơn một dải điểm tô huy hoàng.

Đắp xây truyền thống vẻ vang
Việt Nam tổ quốc vinh quang đời đời.
Công đức Đảng, Bác cao vời
Vào sinh ra tử muôn nơi đã từng.

Tháng năm tranh đấu không ngừng
Đánh tan xâm lược, lẫy lừng năm châu.
Đói nghèo dịch bệnh qua mau
"Cứu cây" ta phải "diệt sâu" tới cùng.

Quan tham nhũng trị thẳng thừng
"Vô lò" là cháy "không vùng cấm" đâu.
Đây là cuộc chiến dài lâu
Đảng, dân, quân quyết khắc sâu cõi lòng.

Tâm càng sáng, dạ càng trong
Dân giàu, nước mạnh ước mong bao người.
Học làm theo Bác suốt đời
Tiến theo cờ Đảng đất trời vào xuân.

                                    LÊ CAO THỊNH
_____________
(*) Đảng ta là tên gọi thân mật, rất đỗi gần gũi, quen thuộc, thiêng liêng, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn