Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ vững mạnh

HQ Online -

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của từng hội viên, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ (CTPN&PTPN) Quân chủng Hải quân những năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội vẫn còn những khó khăn, bất cập. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân (QCHQ), Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ QCHQ xung quanh vấn đề này. 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải động viên chị em phụ nữ trong hội thao TDTT phụ nữ Hải quân Khu vực phía Bắc. Ảnh: Vũ Hưởng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thực tiễn CTPN&PTPN chưa được cấp ủy, chỉ huy các cấp quân tâm đúng mức. Thực tế ở QCHQ vấn đề này như thế nào?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Theo tôi, không hẳn là như vậy. Đúng là ở một số nơi, một số đơn vị vẫn còn tình trạng chưa thực sự quan tâm đến CTPN&PTPN. Song xét về tổng thể, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh QCHQ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện CTPN&PTPN và mang lại hiệu quả thiết thực. CTPN&PTPN của QCHQ đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD. Thực tiễn ở QCHQ cho thấy: Cán bộ, hội viên phụ nữ có mặt hầu hết ở các đơn vị. Ở lĩnh vực nào, làm nhiệm vụ gì, điều kiện môi trường công tác ra sao, chị em đều thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tự lực tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5 năm qua, phong trào phụ nữ của QCHQ luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của quân chủng và các cơ quan đơn vị. Đội ngũ cán bộ hội đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo CTPN&PTPN đúng, trúng, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đặc điểm về giới… Từ năm 2010 đến nay, các cấp hội phụ nữ ở QCHQ đã xây dựng, nhân rộng được 364 tập thể, 807 cá nhân điển hình tiên tiến; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Câu lạc bộ 2 giỏi”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu dân ca”; “Bát nước thao trường”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Bữa ăn phụ nữ đảm nhiệm”… Đặc biệt, phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững được các cấp hội thường xuyên duy trì với 802 nhóm phụ nữ tiết kiệm có tổng số vốn huy động hơn 13 tỷ đồng… giúp cho nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Phiên trực chuyên môn của chị em phụ nữ Lữ đoàn 602 Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng

PV: Nói như vậy, CTPN&PTPN ở QCHQ rất nhiều thuận lợi, thưa đồng chí?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Thực tế thì thuận lợi cũng nhiều, nhưng khó khăn cũng không ít. Qua chỉ đạo, theo dõi, Thường vụ, Đảng ủy QCHQ nhận thấy còn có những khó khăn, bất cập, như: Phong trào hoạt động của phụ nữ luôn gắn với đặc thù, nhiệm vụ của Quân chủng trong điều kiện công tác khó khăn, gian khổ. Đồng thời, CTPN&PTPN chưa đồng đều, chất lượng hoạt động ở một số nơi còn hạn chế, nhất là ở các đơn vị có số lượng hội viên ít, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa. Nội dung hoạt động của hội phụ nữ cơ sở vẫn chủ yếu là đẩy mạnh phong trào thi đua từng đợt, chưa đi sâu vào giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống theo tâm tư nguyện vọng của phụ nữ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, một nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hội ở một số đơn vị chưa được quan tâm. Cán bộ hội công tác kiêm nhiệm, nên thời gian đầu tư cho công tác hội còn ít. Một số cán bộ hội năng lực tham mưu, trình độ tổ chức, kỹ năng công tác hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt công tác tuyên truyền vẫn mang nặng tính hình thức, thiếu hấp dẫn, chủ yếu vẫn còn tổ chức ở dạng đọc văn bản cho hội viên nghe. Các buổi sinh hoạt hội đơn điệu, chưa sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động.

Là cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, song việc xây dựng, triển khai kế hoạch, tham mưu đề xuất các chỉ tiêu, tham gia giám sát, kiểm tra thực hiện và phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành còn chưa hiệu quả.

Một số cán bộ, hội viên còn tự ti, an phận, ngại học tập, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, cá biệt còn có hội viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Mô hình bát nước thao trường của Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 147 Hải quân. Ảnh: PV

PV: Vậy, thời gian tới, Thường vụ, Đảng ủy QCHQ cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, bất cập nêu trên?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2015-2020 xác định: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CTPN&PTPN hoạt động thực sự hiệu quả, đóng góp vào chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chung của quân chủng. Trước hết, cấp ủy các cấp ở QCHQ tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào cán bộ hội có trình độ, năng động, nhiệt tình thì nơi đó CTPN&PTPN đạt kết quả tốt. Bởi vậy, muốn có đội ngũ cán bộ hội mạnh phải coi trọng việc cân nhắc, lựa chọn những hội viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, nhiệt tình trách nhiệm, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện, đặc biệt kỹ năng công tác hội. Tập trung xây dựng và ban hành “Cẩm nang công tác hội trong Phụ nữ Hải quân”. Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên..

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, QCHQ cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều giải pháp để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ cho hội viên. Ví như, chỉ đạo các tổ chức hội quan tâm thăm hỏi chị em ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tổ chức khám bệnh giới tính và kịp thời gửi điều trị sớm khi phát hiện bệnh; chủ động khảo sát xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đến vấn đề tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức như: Lao động sản xuất ngoài giờ, tranh thủ sự tài trợ của các ban, ngành, đơn vị, phát động gây quỹ, vay vốn từ nhiều nguồn giúp chị em phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống...  

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Kim Anh  (thực hiện)

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn