Quy định mới về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong lực lượng vũ trang nhân dân

HQ Online -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Viện Y học Hải quân. Ảnh: DK

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang gồm hai nhóm:

- Đối tượng phải có giấy phép hành nghề.

- Y tá thuộc đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần giấy phép hành nghề thuộc trường hợp theo khoản 2 Điều 19 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong lực lượng vũ trang có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi thuộc các trường hợp sau:

- Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

- Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp;

- Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi;

- Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật;

- Người bệnh, người đại diện của người bệnh không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

 * Thay đổi thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Đối với chức danh bác sĩ tối thiểu là 12 tháng. Trong đó, thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 9 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 3 tháng.

Đối với chức danh y sĩ tối thiểu là 9 tháng. Trong đó, thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, chữa bệnh là 5 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 3 tháng.

- Đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 6 tháng. Trong đó, thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 5 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 1 tháng.

- Đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 6 tháng.

- Đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 9 tháng.

- Đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 6 tháng. Trong đó, thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 3 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 3 tháng.

Văn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn