Quân chủng Hải quân tập huấn điều lệnh cho 215 cán bộ Vùng 2 Hải quân

HQ Online -

Ngày 22-5, tại TP. Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân tổ chức lớp tập huấn điều lệnh năm 2020 cho 215 đồng chí cán bộ Vùng 2 Hải quân. 

Tập huấn nội dung gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng

Ban tổ chức tập huấn động tác chào, chào báo cáo, trao nhận thưởng, trao Quân kỳ Quyết thắng; đón cấp trên đến thăm, kiểm tra đơn vị; thăm, kiểm tra tàu; duy trì trật tự nội vụ nhà làm việc, nhà ở trên bờ, trên tàu của các cơ quan, đơn vị; phương pháp duy trì chế độ trong ngày và một số quy định về đóng quân canh phòng; thống nhất một số nội dung về thực hiện điều lệnh.

Trước khi nghiên cứu các quy định, hướng dẫn tại hội trường, lớp tập huấn đã tổ chức tham quan việc sắp xếp trật tự nội vụ tại nhà ở trên bờ và trên tàu của Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân.

Các nội dung tập huấn đợt này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ của Vùng 2 Hải quân nâng cao trình độ tổ chức, điều hành, kiểm tra, duy trì điều lệnh tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Vùng và Quân chủng chính quy trong tình hình mới.

                                                                                       Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn