Phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

* Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân

HQVN -

5 năm qua (2014-2019), công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân chủng Hải quân đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện; có sự đột phá; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, SSCĐ đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, phong trào TĐQT đã tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động nắm bắt, giải quyết tư tưởng bộ đội; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nhiều cách làm sáng tạo.

Biên đội tàu Vùng 4 Hải quân hành trình trên biển. Ảnh: Đức Thu

Từ yêu cầu hết sức khẩn trương, nặng nề của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, phong trào TĐQT đã phát triển mạnh mẽ từ cơ quan đến đơn vị, từ đất liền đến đảo xa. Các nội dung thi đua tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu lên một bước; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến; duy trì lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, nhất là các khu vực trọng điểm.

Có thể khẳng định rằng: Mọi thành tích, công lao của các tập thể, cá nhân trong Quân chủng đều gắn liền với việc quán triệt và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Phong trào TĐQT chính là động lực quan trọng trực tiếp thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện 3 khâu đột phá của Bộ Quốc phòng và Quân chủng.

Chính phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng uỷ Quân chủng về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thao trường làm chiến trường, lấy xây dựng Quân chủng hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình "Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao", "Luyện hay, bắn giỏi", “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, chính quy, hiện đại”.

5 năm qua, Quân chủng đã chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề Biển Đông. Bộ đội Hải quân luôn nâng cao cảnh giác, khôn khéo, linh hoạt, xử trí đúng đối sách trong các tình huống phức tạp. Các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập, bắn đạn thật, tìm kiếm máy bay MH-370, SU30-MK2, CASA-212, cứu nạn ngư dân nơi biển xa; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân thực hành nội dung báo động phòng không

Gắn kết chặt chẽ với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phong trào TĐQT đã nâng cao hiệu quả các mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu”, “3 dứt điểm”, thi đua giành và giữ vững “Danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”, tạo chuyển biến rõ nét về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện “Văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn giao thông, kho tàng, cầu cảng, doanh trại. Dân chủ ở cơ sở được phát huy; nội bộ đoàn kết, thống nhất; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ được đổi mới. Các vụ việc vi phạm kỷ luật giảm từ 0,15% (năm 2014) xuống 0,14% (năm 2019).

Phong trào TĐQT đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác đối ngoại quốc phòng. Đối ngoại Hải quân được triển khai toàn diện với tần suất cao, an toàn, hiệu quả. Quân chủng đã triển khai tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại quốc phòng năm 2020-năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Các hoạt động đối ngoại đa phương, song phương đã thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, nâng cao vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ triển khai, thực hiện các hoạt động trọng điểm, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đã xuất hiện các mô hình “3 xây, 3 chống”, “Đảo, tàu là nhà, biển cả là quê hương”; “3 gặp, 4 nắm, 2 giải quyết” ở Bộ Tham mưu; “Bộ quy tắc văn hóa ứng xử” ở Cục Chính trị và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc” ở Cục Kỹ thuật; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” ở Vùng 1, Vùng 3; “Tổ tư vấn, giúp đỡ tâm lý, tình cảm quân nhân” ở Vùng 4 ; "4 xây, 6 chống” ở Vùng 5, “Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa đặc thù tàu ngầm”, “Kíp tàu kiểu mẫu” ở Lữ đoàn 189… được nhân rộng trong toàn Quân chủng.

Phong trào TĐQT đã động viên các lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực. Quân chủng đã hoàn thành trước một năm kế hoạch ký kết Chương trình phối hợp truyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành; 15 cơ quan Trung ương và tổ chức phối hợp với 28 tỉnh, thành ven biển phát động và triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.  Các chương trình được gắn kết với các phong trào "Cả nước vì Trường Sa", "Cả nước chung tay thắp sáng nhà giàn", "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"... đã góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận Trường Sa, Nhà giàn DK1 ngày càng vững chắc.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Toàn Quân chủng đã phối hợp với địa phương tham gia nhiều công trình, việc làm cụ thể, hướng vào thực hiện tốt 5 nhóm nội dung Quân đội, Quân chủng tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, các đơn vị đóng góp hơn 1 triệu ngày công và trên 450 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. 

Khối doanh nghiệp, lực lượng làm kinh tế kết hợp với quốc phòng đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện nghiêm các quyết định sáp nhập, cổ phần hóa doanh nghiệp, thực sự là lực lượng kinh tế - quốc phòng tiên phong, nòng cốt trên hướng biển. Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn luôn giữ vững vị thế khai thác cảng biển, cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, top 21 cụm cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới.

Thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động 50 và đột phá của các ngành, công tác chăm sóc sức khoẻ bộ đội được chú trọng. Tỷ lệ quân số khoẻ hằng năm đạt trên 98,86%; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật của các nhà máy, kho, trạm, xưởng... đã phát huy nội lực; sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nghiên cứu ứng dụng thành công hàng trăm sáng kiến có giá trị, tiết kiệm vật tư, ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, các cấp đã tập trung nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

5 năm qua, đã có hơn 1.500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Quân chủng và 6 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hơn 300 tập thể, cá nhân đạt “Danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”. Đó là sự khẳng định phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy cho mọi cán bộ, chiến sĩ ý chí tiến công, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn, lập nhiều thành tích mới.

Tuy nhiên, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Quân chủng trong 5 năm qua vẫn có những mặt hạn chế cần khắc phục kịp thời, triệt để. Đó là hoạt động của hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị cơ sở chưa nền nếp; việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế thi đua, khen thưởng có thời điểm chưa kịp thời, chưa thực sự đồng bộ. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, chưa chủ động phát hiện nhân tố mới, xây dựng điểm, bồi dưỡng, nhân rộng. Công tác khen thưởng có thời điểm chưa bám sát phong trào thi đua; cá biệt có nơi còn biểu hiện của bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm, đề nghị khen cao hơn thực tế.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, công tác TĐKT và phong trào TĐQT phải tiếp tục là động lực to lớn để tạo nên sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân chủng Hải quân.

Phong trào thi đua yêu nước phải phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi tập thể, cá nhân. 

Các cơ quan, đơn vị cần bám sát chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Khóa XII. Đặc biệt, tiếp tục thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn