Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 2)

HQVN -

Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 2)

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân tự hào đã xây dựng lực lượng từ không đến có, từ thô sơ đến hiện đại, đảm đương vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên chiến trường sông biển. Hải quân nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống: “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Quân chủng Hải quân vinh dự được 2 lần phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 79 lượt đơn vị và 47 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn