Phát huy vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật gắn với xây dựng văn hoá biển

HQVN -

Văn hóa, văn học nghệ thuật (VH, VHNT) là một lĩnh vực đặc biệt của đời sống tinh thần; trực tiếp tạo dựng môi trường văn hóa quân sự và phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Vùng 1 Hải quân đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động VH, VHNT phát triển đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị và đời sống tinh thần của bộ đội.

Ngay sau khi có Chỉ thị 355-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác VH, VHNT trong Quân đội giai đoạn hiện nay”, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Vùng 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện với yêu cầu hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, đối tượng và nhiệm vụ của từng đơn vị; chú trọng sáng tác về gương điển hình tiên tiến trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật. Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT ở các đơn vị đều đúng định hướng của Đảng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”. 5 năm qua, 102 tác phẩm gồm ca khúc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm múa, ảnh đã ra đời. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170, Vùng 1 

Các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, thư viện, nhà (phòng) truyền thống, phòng Hồ Chí Minh được cơ quan, đơn vị duy trì, hoạt động nền nếp, chất lượng. Vùng được cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp 3 phòng truyền thống cấp lữ đoàn (170, 147, 679), củng cố trang bị, cơ sở vật chất các phòng Hồ Chí Minh. Hoạt động đọc sách, báo tại thư viện, phòng Hồ Chí Minh, xem truyền hình và chương trình “Chúng tôi-chiến sĩ”, xem phim nhựa của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng được duy trì nền nếp.

Thực tiễn cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa không chỉ phục vụ tốt nhu cầu của bộ đội mà còn là “cái nôi” quy tụ các hạt nhân và nuôi dưỡng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thao, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 170 cho biết: Cơ quan Chính trị của Lữ đoàn thường xuyên nắm bắt xu hướng, nhu cầu thưởng thức của bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ để tham mưu, triển khai các hoạt động VH, VHNT sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; chủ động sáng tạo trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ để bảo đảm bộ đội có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 ở Hải đội 4, Vùng 1  

Toàn Vùng đã vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia sáng tác và quảng bá tác phẩm VH, VHNT; tổ chức thi thư viện, phòng Hồ Chí Minh, đại sứ văn hóa đọc, sáng tác ảnh… Cùng với đó, Vùng còn tổ chức 3 đợt với 32 văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên thâm nhập các đơn vị, sáng tác được hàng trăm tác phẩm về đề tài người chiến sĩ Hải quân.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ thị của Quân đội, Quân chủng, Vùng về chống các quan điểm sai trái trong hoạt động VH, VHNT; sự xâm nhập của văn hóa xấu độc, tệ nạn xã hội; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp trong các đơn vị gắn với bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh; phong cách làm việc, giao tiếp ứng xử có văn hóa và khả năng thưởng thức văn hóa lành mạnh đã trở thành ý thức tự giác mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Mặc dù đóng quân ở xa sự quản lý của các cấp nhưng Tiểu đoàn ra đa 151 đã có giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong hoạt động VH, VHNT. Trung tá Nguyễn Công Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vai trò, giá trị của VH, VHNT thông qua các buổi sinh hoạt, học tập. Cán bộ đơn vị tập trung phân tích cho bộ đội hiểu rõ sự nguy hại của các tệ nạn xã hội, các ấn phẩm độc hại, những hành vi vi phạm pháp luật, phi văn hóa để xây dựng động cơ đúng đắn trong luyện rèn.

VH, VHNT đã giúp nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, hình thành và phát triển những giá trị thẩm mỹ tốt đẹp của quân nhân. Không chỉ vậy, nó còn góp phần tích cực vào quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh ở Vùng 1; gắn kết tình quân dân, tạo ra “phòng tuyến” để ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại, xây dựng địa bàn an toàn.

Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 khẳng định: Hoạt động VH, VHNT trong toàn Vùng 1 thời gian tới cần đổi mới hơn nữa Vùng tập trung xây dựng, bồi dưỡng và phát triển nhân cách người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới hướng đến chân, thiện, mỹ; mang đặc trưng văn hóa biển: Tận trung với nước, với Đảng, với chế độ XHCN; tận hiếu với dân; có tình yêu thiết tha với biển, đảo, tàu, đài trạm, đơn vị; có tình đoàn kết đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn trên dưới một lòng; có phong cách, lối sống mạnh mẽ, phóng khoáng, bao dung, giản dị, trong sáng…

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn