Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

* Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân

HQ Online -

Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, Vùng 1 Hải quân hôm nay luôn tích cực, chủ động nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Ngày 2 và 5/8/1964, 3 tàu 333, 336, 339 thuộc Tiểu đoàn 135 Hải quân (nay là Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc xâm phạm vùng biển miền Bắc đồng thời phối hợp, hiệp đồng cùng Khu tuần phòng 1, Căn cứ Hải quân Bãi Cháy và các lực lượng phòng không bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống giặc lái An-va-rét, đập tan cuộc tiến công “Mũi tên xuyên” của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng trận đầu vô cùng oanh liệt.

Biên đội tàu của Lữ đoàn 170 huấn luyện trên biển. Ảnh: CTV

Chiến thắng trận đầu của bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc có tiếng vang lớn trên thế giới, khẳng định ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam: Không chịu khuất phục, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chiến thắng trận đầu được Bác Hồ khen ngợi: “Các chú đã lập được thành tích lớn trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc. Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Như vậy là rất tốt”.

Phát huy truyền thống và tinh thần mưu trí, sáng tạo trong đánh thắng trận đầu, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng 1 đã tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp TSVM; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân, nòng cốt xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT trước khi đi biển. Ảnh: CTV

Đảng ủy Vùng thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cấp ủy, bí thư các cấp, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để có giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp đề cao tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo.

Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm bất luận trong hoàn cảnh nào bộ đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Vùng tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển. Các cơ quan, đơn vị tăng cường nắm, quản lý, giải quyết tốt những vướng mắc về tư tưởng; chủ động tiến hành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm các mặt CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Bám sát Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Hải quân, hằng năm, Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện cho bộ đội từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu; phát huy tốt việc tự học, tự nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện; thường xuyên huấn luyện bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm nhận tốt vị trí của mình mà còn có thể thay thế từ 1 đến 2 vị trí khác khi cần thiết.

Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, nhất là diễn tập đối kháng theo các phương án tác chiến. Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện sát phương án, sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến, sát VKTBKT, sát chiến trường. Vùng đặc biệt chú trọng huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó khăn để rèn luyện bộ đội. Khi có tình huống xảy ra, cán bộ, chiến sĩ có thể bình tĩnh xử trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không bị động, bất ngờ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Vùng đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện bảo đảm hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác bảo đảm hậu cần của Vùng hướng vào việc đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, trực SSCĐ trên biển. Vùng tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, tăng cường phân cấp đồng thời điều chỉnh lượng dự trữ vật chất SSCĐ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thành phần lực lượng với mục tiêu bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt cho tàu xuất phát nhanh, bí mật, an toàn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 tặng thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong huấn luyện trên biển. Ảnh: Quang Thanh

Vùng tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật; bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy định, tiêu chuẩn công tác kỹ thuật phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy định về xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng các loại VKTBKT. Hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định, bảo đảm kịp thời, đồng bộ VKTBKT, phương tiện cho các nhiệm vụ.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 là một mốc son trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Vùng 1 nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay giữ vững và phát huy lên một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Hải quân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn