Nhà máy X28 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

HQ Online -

Ngày 28 và 29/9, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ đối với Nhà máy X28.

Giám đốc Nhà máy X28 quán triệt nhiệm vụ hành quân trong diễn tập

Cuộc diễn tập tiến hành qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ và thực hành mở niêm, bốc xếp, di chuyển VKTBKT; tổ chức sở chỉ huy, xưởng sửa chữa tại khu sơ tán…

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện cho chỉ huy cơ quan, kho, xưởng nắm chắc nguyên tắc, biện pháp chuyển trạng thái SSCĐ; rèn luyện nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy của chỉ huy cơ quan và các đơn vị trong các tình huống.

Cuộc diễn tập đã đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và TBKT.

Tin, ảnh: Xuân Hòa 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn