Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tập huấn điều lệnh năm 2018

HQ Online -

Ngày 5-6, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức tập huấn điều lệnh năm 2018. Tham gia tập huấn có 87 đồng chí là thủ trưởng các phòng, trưởng bộ phận, trợ lý các ngành thuộc khối cơ quan Lữ đoàn; cán bộ, chỉ huy các đơn vị từ trung đội, đại đội và tiểu đoàn.

Nội dung tập huấn thực hiện nghi lễ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Nội dung tập huấn gồm: Huấn luyện lý thuyết về điều lệnh đội ngũ; quy định chung về đóng quân canh phòng; nghiệp vụ công tác kiểm soát quân sự, đóng quân canh phòng; thực hành kiểm soát quân sự; thống nhất nội dung chào báo cáo; một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong hướng dẫn thực hiện nghi lễ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn treo, hạ Quốc kỳ; đôn đốc, dẫn đổi gác, thực hành gác và một số nội dung về công tác kiểm tra xe quân sự và kiểm soát quân sự.

Buổi tập huấn nhằm góp phần nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chính quy đồng thời làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong toàn đơn vị.

                                    Tin, ảnh: Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn