Lữ đoàn 131 làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

HQ Online -

Sáng 21/2, tại Hải Phòng, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 131.

Kiểm tra giáo án phân đội huấn luyện chiến thuật

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn 131 báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024, đoàn đã kiểm tra các mặt công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn.

Đoàn tập trung kiểm tra việc triển khai xây dựng văn kiện, kế hoạch huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập; phương pháp huấn luyện, thực hành thông qua giáo án, bài giảng...

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024; đầu tư tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ; có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng tốt vào thực tiễn huấn luyện; hệ thống sổ sách, giáo án chính quy, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra cán bộ huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu: Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng, bồi dưỡng phương pháp, năng lực chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, đặc biệt số cán bộ trẻ trên cương vị mới; tiếp tục củng cố thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất… 

Lữ đoàn duy trì hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trên các mặt công tác; gắn huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện mô hình: “đảng viên dìu dắt quần chúng”; làm tốt công tác hậu cần, nâng cao sức khoẻ; quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; đảm bảo đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị, hệ số kỹ thuật; làm tốt mọi công tác chuẩn bị đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới.

                                       Tin, ảnh: Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn