Lữ đoàn 127 kiểm tra bắn đạn thật năm 2024

HQ Online -

Ngày 15/5, tại trường bắn quốc gia Hòn Anh Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 3 súng bộ binh năm 2024. Thượng tá Phạm Lương Hào, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn  chỉ huy.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành bắn đạn thật

Tham gia kiểm tra có 15 kíp bắn của Lữ đoàn 127 và Lữ đoàn 175 (Vùng 5).  

Nội dung kiểm tra: Sử dụng vũ khí bộ binh trên tàu, bắn mục tiêu mặt nước.

Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ các kíp bắn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, quy tắc bảo đảm an toàn.

Kết quả 100% khá, giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Tin, ảnh: Huệ Trí

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn