Lữ đoàn 125 bồi dưỡng kiến thức quân sự-quốc phòng năm 2018

HQ Online -

Ngày 4 và 5-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức bồi dưỡng kiến thức quân sự-quốc phòng năm 2018 cho cán bộ, sĩ quan trong toàn Lữ đoàn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề: Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; tình hình bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ; tăng cường công tác giữ bí mật  ở cơ quan, đơn vị; chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn tháng 1-1979.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận và những kiến thức cơ bản về công tác quân sự-quốc phòng cho cán bộ, sĩ quan, góp phần hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đoàn Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn