Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 2022

HQVN -

Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 2022 là ấn phẩm văn hoá đón chào năm mới, nội dung thông tin trên lịch phong phú, khoa học, có chất lượng nghệ thuật cao, mang màu sắc của biển, đảo và Hải quân; là món quà có ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về.

Lịch gồm 7 tờ, trong đó có 1 tờ bìa và 6 tờ ruột. Mỗi tờ lịch có 1 ảnh lớn (35 cm x 37 cm), 2 ảnh nhỏ (9 cm x 12 cm) và in lịch của 2 tháng. Lịch in trên giấy Cút-xê của Hàn Quốc, khổ 40 cm x 60 cm, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bộ đội ở trên tàu, đảo, nhà giàn, đài, trạm và trang trí trong không gian sinh hoạt nơi công sở và trong gia đình.

Cục Chính trị sẽ phát hành lịch đến các cơ quan, đơn vị đã đăng ký in, mua trước ngày 20/12/2021.

Địa chỉ liên hệ: Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân. Số điện thoại: 0979.024555.

Cục Chính trị Hải quân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn